August 31, 2021

Episode 41: Flirting or hurting - seksuell trakassering i idretten

Seksuell trakassering skjer ikke bare på arbeidsplassen – det skjer også blant de mest sårbare av oss, nemlig blant barn og ungdom. Og det skjer gjerne i ditt lokale idrettslag.

 

Det finnes stadig mer forskning på seksuell trakassering innenfor arbeidslivet. Spesielt etter #Meetoo-kampanjen i 2017 har tematikken fått økt synlighet i samfunnet. Men, innenfor idretten er det fremdeles begrenset kunnskap.

I 1999 ble det utført en studie av professor Kari Fasting og professor Jorunn Sundgot-Borgen ved NIH. Den viser at én av fire kvinnelige toppidrettsutøvere har opplevd seksuell trakassering eller overgrep.

- Vi har i dag svært liten kunnskap og forskning på hvor mange som sier de har opplevd seksuell trakassering i norsk idrett. Det er derfor flott at NIH har ansatt en doktorgradsstipendiat som skal bringe lys over denne tematikken, sier NIH-professor Jorunn Sundgot-Borgen.

- Seksuell trakassering er en subjektiv opplevelse. Det spiller derfor ingen rolle hvilken hensikt vedkommende som utførte den uønskede handlingen hadde, forteller doktorgradsstipendiat Nina Sølvberg. Sammen med Sundgot-Borgen har hun gjestet NIH-podden for å snakke om seksuell trakassering i idretten.

Norges idrettsforbund (NIF) har utviklet en egen nettside der man kan melde fra om uønskede hendelser. Her finner man samtidig retningslinjer, filmer, veiledere og informasjonsmateriell. Ifølge Sundgot-Borgen er kjennskapen til dette systemet for liten.

- Utfordringen er at for få vet om dette systemet, og hvordan det skal brukes. Når noen da opplever at det å melde fra faktisk ikke får konsekvenser, ja da så står vi på stedet hvil.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App